Werkwijze

1.

Na de aanmelding neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om te bespreken wat ik voor u en uw kind zou kunnen betekenen en om een eerste afspraak te maken.

 

 

 

In de eerste afspraak worden de zorgen in kaart gebracht, en wordt de hulpvraag verduidelijkt.

Afhankelijk van de ervaren zorgen, de hulpvraag en de leeftijd van uw kind wordt vervolgens samen met u bekeken wat uw gezin en/of uw kind nodig heeft en op welke manier Praktijk van den Broek deze hulp kan bieden.

2.

3.

Aanvullend wordt er soms diagnostisch onderzoek verricht om het functioneren en de ontwikkeling van uw kind beter in beeld te krijgen.

Het behandelplan, de manier waarop de zorg vorm gegeven wordt, wordt altijd in overleg met ouders en/of kind opgesteld.

 

Belangrijk bericht

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast.

Eind maart zijn de budgetplafonds per praktijk kenbaar gemaakt.

Op basis van het budgetplafond kan ik minder zorg bieden en ben ik beperkt in tijd en ruimte om een behandeling goed en zorgvuldig vorm te geven.

Voor nu betekent dit, dat ik helaas voorlopig geen nieuwe cliënten kan aannemen.

sluit dit bericht