Werkwijze

1.

Na de aanmelding neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om te bespreken wat ik voor u en uw kind zou kunnen betekenen en om een eerste afspraak te maken.

 

 

 

In de eerste afspraak worden de zorgen in kaart gebracht, en wordt de hulpvraag verduidelijkt.

Afhankelijk van de ervaren zorgen, de hulpvraag en de leeftijd van uw kind wordt vervolgens samen met u bekeken wat uw gezin en/of uw kind nodig heeft en op welke manier Praktijk van den Broek deze hulp kan bieden.

2.

3.

Aanvullend wordt er soms diagnostisch onderzoek verricht om het functioneren en de ontwikkeling van uw kind beter in beeld te krijgen.

Het behandelplan, de manier waarop de zorg vorm gegeven wordt, wordt altijd in overleg met ouders en/of kind opgesteld.