Marion van den Broek

BIG 89921078125

Mijn naam is Marion van den Broek. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg.

Opleiding en werkervaring heeft de basis gelegd voor mijn huidige werkwijze. Problemen bij jonge kinderen kunnen een gezin ontregelen en dat is niet altijd even makkelijk. Jonge gezinnen bijstaan in deze kwetsbare en vormende levensfase is wat mij aanspreekt in dit werk. Het samen met ouders en kinderen zoeken naar wat er speelt, wat helpt en wat de kracht van een gezin is. Het samen zoeken naar de ingang tot verandering, waardoor ouders zich weer gesterkt voelen in hun ouderschap. Het geeft voldoening als je ouders en kinderen het vertrouwen geeft dat ze samen verder kunnen. Dat probeer ik te doen op een betrokken, zorgvuldige manier.

In 1993 heb ik de opleiding tot Kinder- en jeugdpsychoog aan de UvA afgerond. Hierna ben ik begonnen als schoolpsycholoog binnen het speciaal (basis)onderwijs (cluster 4) voor de groepen 1, 2 en 3. Ook heb ik een tijd gewerkt als Gedragswetenschapper op een medisch orthopedagogische centrum. Hier boden wij hulp aan gezinnen met kinderen met een ontwikkelingsachterstand, opvoedingsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

In 2016 heb ik de GZ-opleiding afgerond en ben ik werkzaam geweest als GZ-psycholoog binnen het OLVG (Amsterdam-West) bij het Diabetescentrum kind- en jeugd (0-23).

In de loop der jaren ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in het hele jonge kind en zijn/haar ouders. In 2018 heb ik de opleiding tot IMH-specialist afgerond. Op dit moment ben ik onderdeel van Het Jonge Kindteam (zorg voor ouders en kinderen van 0-2 jaar) bij een organisatie in Amsterdam. Vanaf 1 maart 2020 heb ik mijn eigen praktijk in IJmuiden: Praktijk van den Broek.

Mijn specialisatie is de ontwikkeling van jonge kinderen (baby’s, peuters, kleuters) en hun ouders. De hulp die ik bied bestaat uit zowel behandeling als coaching.

Belangrijk bericht

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast.

Eind maart zijn de budgetplafonds per praktijk kenbaar gemaakt.

Op basis van het budgetplafond kan ik minder zorg bieden en ben ik beperkt in tijd en ruimte om een behandeling goed en zorgvuldig vorm te geven.

Voor nu betekent dit, dat ik helaas voorlopig geen nieuwe cliënten kan aannemen.

sluit dit bericht