Voor wie?

U kunt bij PraktijkvandenBroek terecht als u een baby, peuter of kleuter heeft met:

 • Regulatieproblematiek (slaap-, huil- en voedingsproblematiek, over- of ondergevoeligheid voor prikkels)
 • Ouder-kind(interactie)problemen
 • Hechtingsproblematiek
 • Opvoedvragen/-problemen
 • Emotieregulatie problematiek (driftbuien, angsten, slecht luisteren, stemmingsklachten)
 • Vragen over de ontwikkeling van het kind of het ontwikkelingsniveau
 • Ontwikkelingsproblematiek (waaronder autismespectrumstoornis en ADHD)
 • Trauma en/of preverbaal trauma (EMDR)
 • Sociale problematiek (weerbaarheid, vaardigheden, zelfbeeld)
 • De gevolgen van een moeizame start of pre-/dysmature geboorte
 • (Chronisch) zieke kinderen en hun ouders en daarmee samenhangende trauma’s

Ik richt mij ook op ouders van kinderen die:

 • Sterke twijfels hebben over het ouderschap en/of veel stress ervaren
 • Een verlies hebben meegemaakt (b.v. een miskraam, overlijden van een kindje)
 • Last hebben van angstige of depressieve gevoelens
 • Op jonge leeftijd ouder zijn geworden
 • Traumatische ervaringen hebben meegemaakt

Belangrijk bericht

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast.

Eind maart zijn de budgetplafonds per praktijk kenbaar gemaakt.

Op basis van het budgetplafond kan ik minder zorg bieden en ben ik beperkt in tijd en ruimte om een behandeling goed en zorgvuldig vorm te geven.

Voor nu betekent dit, dat ik helaas voorlopig geen nieuwe cliënten kan aannemen.

sluit dit bericht