Voor wie?

U kunt bij PraktijkvandenBroek terecht als u een baby, peuter of kleuter heeft met:

 • Regulatieproblematiek (slaap-, huil- en voedingsproblematiek, over- of ondergevoeligheid voor prikkels)
 • Ouder-kind(interactie)problemen
 • Hechtingsproblematiek
 • Opvoedvragen/-problemen
 • Emotieregulatie problematiek (driftbuien, angsten, slecht luisteren, stemmingsklachten)
 • Vragen over de ontwikkeling van het kind of het ontwikkelingsniveau
 • Ontwikkelingsproblematiek (waaronder autismespectrumstoornis en ADHD)
 • Trauma en/of preverbaal trauma (EMDR)
 • Sociale problematiek (weerbaarheid, vaardigheden, zelfbeeld)
 • De gevolgen van een moeizame start of pre-/dysmature geboorte
 • (Chronisch) zieke kinderen en hun ouders en daarmee samenhangende trauma’s

Ik richt mij ook op ouders van kinderen die:

 • Sterke twijfels hebben over het ouderschap en/of veel stress ervaren
 • Een verlies hebben meegemaakt (b.v. een miskraam, overlijden van een kindje)
 • Last hebben van angstige of depressieve gevoelens
 • Op jonge leeftijd ouder zijn geworden
 • Traumatische ervaringen hebben meegemaakt