Disclaimer en privacybeleid

BIG-registratie

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register. Dit register is door de overheid ingesteld. Daarmee ben ik gehouden aan regels voor kwaliteit en gedrag, opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Hieruit kunnen cliënten hun rechten afleiden. De beroepscode vindt u hier.

Wanneer een behandeling of reeks coachingsgesprekken van start gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen cliënt en psycholoog. Het is een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO) en zijn hier te vinden.

Aanvullende regelgeving over privacy is geformuleerd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De regelgeving is hier te vinden. Een verplichte aanvulling hierop is een ‘privacystatement’. Klik hier voor het privacystatement.

Vragen, problemen of klachten over ons?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen.

Lukt dat niet en blijft u zitten met vragen of onvrede? Of betrekt u liever meteen al een onafhankelijk persoon er bij? Neem dan contact op met de externe klachtenfunctionaris. Hiervoor werken wij samen met Klacht&Company. De klachtenfunctionaris begeleidt in overleg met u de indiening en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

 

Indiening klacht

U begint met het indienen van uw klacht, bij voorkeur via het klachtenformulier. U vindt dit formulier op de website van P3NL
Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar P3NL@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft.
Kunt u zelf niet op internet, vraag dan telefonisch bij Klacht&Company (088 – 234 16 01) een papieren exemplaar van het klachtenformulier op. Vergeet niet om uw postadres te noemen.
Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen? Dan kunt u uiteraard ook bellen met de klachtenfunctionaris via nummer 088 – 234 1601

Verkenning en overleg

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en zet met u op een rij wat er is gebeurd. U bespreekt samen wat u met uw klacht wilt bereiken en wat passende stappen zijn. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is daarvoor uw instemming nodig.

De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Zij geeft zelf geen oordeel over de klacht.

Wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. U bepaalt welke informatie de klachtenfunctionaris aan anderen (en aan ons) mag doorgeven.

Verdere stappen

De verdere afhandeling van uw klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijke uitwisseling, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Soms is het ook handig om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen.

Voor dit traject staat in principe een termijn van 6 tot 10 weken.

Afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijgt u een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Niet tevreden met de uitkomst?

Heeft u het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. Wij moeten ons houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag u het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen.

Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht en via www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten.

Andere mogelijkheden?

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven.

Informatie vindt u ook op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Belangrijk bericht

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast.

Eind maart zijn de budgetplafonds per praktijk kenbaar gemaakt.

Op basis van het budgetplafond kan ik minder zorg bieden en ben ik beperkt in tijd en ruimte om een behandeling goed en zorgvuldig vorm te geven.

Voor nu betekent dit, dat ik helaas voorlopig geen nieuwe cliënten kan aannemen.

sluit dit bericht